X

אפליקציות חכמות

אפליקציית אנדרואיד לביצוע תעודות מלאי ורכש מהשטח, תוך סנכרון מידע מלא למשרד הראשי
אפליקציית אנדרואיד לביצוע פרוטוקול מסירת דירה ומעקב מלא אחר תקלות הבדק בשטח.
למידע נוסף
הפרטים נשלחו בהצלחה!