X

תוכנות ניהול נדל"ן

מערכת הקבלנים עוקבת אחר הוצאות פרויקט הנדלן, במערכת מנוהל הפרויקט בצורה מקיפה הכוללת תקציב, מכרזים, חשבונות חלקיים, רכש ותשלומי ספק.

התוכנה כוללת 

 • ניהול תקציב כולל עידכונים והעברות  
 • הפקת מכרזים כולל השוואה בן מציעים שונים
 • מעקב אחר חוזים לפי כמויות ולפי אחוזים(פאושלים)
 • מעקב אחרי ערבויות וביטוחים כולל התראות סיום 
 • חשבונות מצטברים כולל הצמדות, עכבונות, תוספות וחיובים
 • מעקב רכש משלב ההזמנה דרך תעודת המשלוח ועד החשבונית המרכזת
 • תהליך אישור חשבונות הספקים והפקת שק או תשלום מסב אחרי האישור
 • מגוון דוחות כמו מעקב תקציבי, מעקב חוזים, התקדמות פרויקט ותזרים צפוי

המערכת יכולה לעמוד בפני עצמה או להיות מקושרת לתוכנת המשכנת והמחשבת מבית מיכונים, וניתן לבצע רכש מהשטח דרך אפליקציית אנדרואיד מבית מיכונים

מערכת משכנת מנהלת בצורה מדויקת ויעילה את חוזי מכר הנדל"ן תוך שימת לב לפרטים, ודוחות המציגים את התמונה הכוללת.  

התוכנה כוללת 

 • ניהול מלאי דירות, מחסנים וחניות
 • חישוב תשלומי החוזה כולל חישובי הצמדות, ריביות ושינויי מע"מ
 • מעקב וביקורת ערבויות לפי חוק מכר 
 • טיפול בשינויי דיירים מהצעת מחיר ועד התשלום 
 • הפקת חשבוניות קבלות וממשק למערכות הנהלת חשבונות 
 • תיק לקוח מסודר עם מעקב שיחות, התראות וקישור מסמכים 
 • מגוון דוחות כגון תזרים, מצבי חשבון דיירים ודוחות לבנק המלווה

המערכת יכולה לעמוד בפני עצמה או להיות מקושרת למערכת ERP מבית מיכונים כולל אפשרות למערכת ניהול הוצאות הפרויקט מעקב השיווק המסירה והבדק

מערכת ניהול הנכסים מנהלת בצורה מקיפה את הנכס והחוזה שכירות/השכרה, עוקבת אחר התשלומים ההצמדות הבטחונות ומקפיצה התראות למשתמש.

התוכנה כוללת 

 • תיק מקיף לכל נכס הכולל מידע מפורט עליו
 • תיק חוזה מפורט עם פרטי הלקוח קישור מסמכים ומעקב שיחות 
 • חישובי הצמדות וריביות עם גמישות רבה בהתאם להסכם
 • התראה על סיום חוזה ומעקב אחר האופציות ומימושן
 • מעקב ערבויות ביטוחים ובטוחות כולל התראות לפני סיום
 • סוגי תשלום לפי צרכי המשתמש כולל אפשרות לחישובי פידיון מול שכר דירה 
 • מערך דוחות מקיף הכולל מצב חשבון, תחזית הכנסות/הוצאות, מעקב מלאי הנכסים והגביה 

המערכת יכולה לעמוד בפני עצמה או להיות מקושרת למערכת ERP מבית מיכונים כולל אפשרות למעקב תחזוקה ולגביה בהוראת קבע

מערכת הדירה דייר מנהלת את תהליך מסירת הדירה ועוקבת אחר תקלות הבדק והאחריות לפי חוק המכר

המערכת כוללת

 • תיק דייר מסודר עם מעקב אחר תאריכי סיום אחריות ובדק לפי תאריך המסירה בפועל
 • מעקב אחר כל תקלה כולל בעל המקצוע המטפל והסטאטוס הנוכחי של התקלה
 • אפשרות לתיעוד השיחות וקישור מסמכים ותמונות בתיק הדייר
 • הגדרת פרוטוקול מסירה מסודר וביצוע המסירה דרך אפליקציית אנדרואיד מהשטח
 • טפסים להחתמת הדייר על אישור תיקון 
 • מגוון דוחות וגרפים על התקלות ושכיחותן

המערכת יכולה לעמוד בפני עצמה או להיות מקושרת לתוכנת המשכנת לקבלת פרטי הדירות והדיירים, ניתן לבצע מסירה דירה וטיפול בתקלות מהשטח דרך אפליקציית אנדרואיד מבית מיכונים

מערכת למעקב אחר מתעניינים בפרויקט נדלן, המקיפה את כל תהליך המכירה משלב הליד הראשוני ועד לבקשה הרכישה שעובדת למערכת המשכנת

התוכנה כוללת

 • תיק מתעניין הכולל מעקב שיחות התראות וקישור מסמכים 
 • פילוחים שיווקים לפי הגורם המפנה דיור קודם מצב משפחתי השכלה ועוד
 • קישור מלא למלאי הדירות ממערכת המשכנת 
 • הפקת הצעות מחיר ובקשות רכישה כולל נוסח משפטי
 • חלון התראות מרוכז הכולל גם מתעניינים שלא טופלו בתקופה האחרונה
 • הודעות למתעניינים בדואר אלקטורני ומסרונים 
 • דוחות מגוונים כגון מלאי דירות גורם מפנה ביצועים ומחירונים

המערכת יכולה לעמוד בפני עצמה או להיות מקושרת לתוכנת המשכנת מבית מיכונים, ובקשות רכישה מהתוכנה יפתחו את חוזה הדירה במשכנת

המערכת עוקבת בצורה מסודרת ומדויקת אחר הטיפולי האחזקה השוטפים וביצועם, תיקוני השבר ומצבם וההוצאות על הנכסים

התוכנה כוללת

 • תיק מקיף לכל נכס הכולל אפשרות לקישור מסמכים
 • הגדרת טיפולים שוטפים לכל מערכת עם תדירות טיפול מתאימה
 • חוזי אחזקה מסודרים כולל התראות ומעקב שיחות 
 • מעקב תקלות שבר, מצבן, הלקוח המדווח והגורם המטפל 
 • ניהול מלאי חלקי החילוף 
 • מעקב הוצאות קבועות והוצאות משתנות 
 • דוחות מגוונים על התקלות הטיפולים ההוצאות וסידור העבודה 

המערכת יכולה לעמוד בפני עצמה או להיות מקושרת לתוכנת הנכסים לקבלת פרטי הנכסים והלקוחות, והפקת דוח הכנסות והוצאות על הנכס.

למידע נוסף
הפרטים נשלחו בהצלחה!