X

תוכנות ניהול עסקים

מערכת העוקבת אחר ההוצאות, מהקלדת החשבונית ספק דרך תהליך אישור התשלום ועד להדפסת השק או התשלום בהעברה בנקאית

התוכנה כוללת 

 • מעקב ובדיקת חשבוניות ספק למניעת תשלום כפול 
 • תהליך ממוחשב לאישור החשבונית לתשלום
 • הדפסת שקים או יצירת קובץ תשלום דרך מסב 
 • בדיקת ניכוי במקור על ידי מערכת 1000
 • קישור להנהלת החשבונות ויצירת פקודות יומן מתאימות
 • דוחות מסודרים להמלצה לתשלום, ריכוז הוצאות לפרויקט ועוד 

המערכת בעל ממשק חלונאי גמיש וידידותי, עם אפשרות להוציא כל דוח לאקסל ולמייל ישירות מהתוכנה. אפשרות לקישור מערכת למודולים נוספים מבית מיכונים.

מערכת הנהלת החשבונות מבית מיכונים היא תוכנת הנהלת חשבונות כפולה ורב שנתית, הנותנת פתרון מקיף לעסק בניהול החשבונות בהתאם לדרישות רשות מס

התוכנה כוללת בן השאר 

 • ניהול החשבונות של מספר חברות / עוסקים / עמותות
 • מערך תעודות מקיף הכולל בן השאר חשבוניות קבלות והזמנות 
 • תיק לקוח/ספק מקיף עם אפשרות לקישור מסמכים ומעקב שיחות 
 • התאמות בנקים כולל קליטת דפי הבנק מקובץ
 • התאמות כרטיסים כולל יצירת פקודות מההתאמה 
 • דיווח למע"מ מקוון PCN874 כולל מספר ההקצאה מרשות המס 
 • קליטת שערים מבנק ישראל, מדדים מהלמ"ס וניכוי במקור ממערכת 1000
 • דוחות רבים כגון : מאזנים, כרטסות, רווח והפסד, תזרים, גביה 
 • ניהול תקציב שנתי או פרויקטלי 
 • העברה וקליטה של תנועות יומן מקובץ חיצוני 

המערכת בעל ממשק חלונאי גמיש וידידותי, עם אפשרות להוציא כל דוח לאקסל ולמייל ישירות מהתוכנה. אפשרות לקישור מערכת למודולים נוספים מבית מיכונים וגם למסוף אשראי וחשבונית דיגיטלית. 

מערכת ניהול המלאי מבית מיכונים מבצעת ניהול מלאי מתקדם אשר מייעל את תהליכי העבודה עושה סדר בארגון ומגדיל את הבקרה על המלאי.

התוכנה כוללת 

 • תיק פריט עם מאפיינים דינאמיים וקישור מסמכים ותמונות
 • מערך תעודות גמיש המותאם לנהלי העבודה של הלקוח
 • קבלת מספרי הקצאה לתעודות בהתאם לרגולציה 
 • ניהול הזמנות לקוח וספק כולל סגירה חלקית של הזמנות
 • תיק לקוח/ספק עם מעקב שיחות וקישור מסמכים 
 • הגדרת עצי מוצר ופקודות ייצור 
 • ספירות מלאי ועדכון המלאי בהתאם לספירה 
 • הדפסת מדבקות עם ברקודים בהתאם לתעודות 
 • דוחות מלאי, דוחות צפי מלאי, דוח מלאי מינימום, רווחיות לפריט 
 • גרפים ודוחות מכירות בחיתוכים שונים ובפריסה לאורך השנה

המערכת בעל ממשק חלונאי גמיש וידידותי, עם אפשרות להוציא כל דוח לאקסל ולמייל ישירות מהתוכנה. אפשרות לקישור מערכת למודולים נוספים מבית מיכונים, למסוף אשראי ואפליקצית אנדרואיד להקשת תעודות מהשטח 

תוכנה ידידותית לביצוע גביה בהוראות קבע מלקוחות, באמצעות מס"ב או דרך מסוף אשראי. לאחר הגביה ניתן להפיק חשבוניות קבלות בהתאם.

התוכנה כוללת 

 • תיק לקוח מסודר עם קישור מסמכים ומעקב שיחות 
 • יצירת החיוב לפי סכום המוגדר ללקוח או בעדכון ידני 
 • יצירת חשבוניות קבלות לפי סכומי הגביה 
 • טיפול בהחזרות גביה וסכום מקסימלי לגביה 
 • הודעות ללקוחות על גביה במייל או מסרון
 • דוחות גביה מסודרים
 • פקודות להנהלת חשבונות מבית מיכונים וממשקים לתוכנות חיצוניות

המערכת בעל ממשק חלונאי גמיש וידידותי, עם אפשרות להוציא כל דוח לאקסל ולמייל ישירות מהתוכנה. אפשרות לקישור למערכת ניהול חוזים והנהלת חשבונות מבית מיכונים

למידע נוסף
הפרטים נשלחו בהצלחה!